Kategorie

Rowachol kaps.x 50

5811602
Kod producenta: 5811602
Dostępność:
Produkt na zamówienie
Czas realizacji: 3 dni
 • Opakowanie: 50 kaps.
 • Postać: kaps.miękkie
 • szt.
  23,05 zł

  Ulotka dla pacjenta

  ROWACHOL

  Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

  -   Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy leka­rza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Rowachol® ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  -   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  -   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

  -   Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują w ciągu 5 dni należy skontaktować się z lekarzem.

  ROWACHOL®

  Kapsułki miękkie

  Jedna kapsułka zawiera:

  a-pinen                                 13,6 mg

  B-pinen                                   3,4 mg

  Camphen                                5,0 mg

  Cineol                                      2,0 mg

  Menthon                                 6,0 mg

  Menthol                                32,0 mg

  Borneol 5,0 mg Substancje pomocnicze:

  Oliwa z oliwek                      33,0 mg

  Powłoczka kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, hydroksybenzoesan etylu (sól sodowa), hydroksybenzoesan propylu (sól sodowa), wod­ny roztwór miedziowego kompleksu chlorofilu (E141).

  Dostępne opakowania

  W 1 opakowaniu (butelka) znajduje się 30, 50, 100 kapsułek miękkich.

  Podmiot odpowiedzialny:

  Rowa-Wagner GmbH & Co KG, Arzneimittelfabrik, Frankenforster Strasse 77, D-51427 Bergisch Gladbach, Niemcy

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest Rowachol® i w jakim celu się go stosuje

  Zanim zastosuje się Rowachol® Jak stosować Rowachol® Możliwe działania niepożądane Przechowywanie leku Rowachol® I nne konieczne informacje dotyczące leku Rowachol® Co to jest Rowachol® i w jakim celu się go stosuje

  ROWACHOL® jest lekiem, który powoduje ustępowanie łagodnych dolegliwości spowo­dowanych kamicą żółciową. Działa żółcio- pędnie zmniejszając zastój żółci a także roz- kurczająco zmniejszając dolegliwości bólowe w stanach skurczowych dróg żółciowych. Na podstawie danych doświadczalnych przyjmu­je się, że systematyczne przyjmowanie pre­paratu ułatwia proces rozpadu istniejących kamieni cholesterolowych oraz zapobiega powstawaniu nowych.

  Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnych dolegliwości spowo­dowanych kamicą żółciową. Profilaktyka kamicy żółciowej. Stany skurczowe dróg żółciowych i dyskineza dróg żółciowych.

  Zanim zastosuje się Rowachol®

  Nie należy stosować leku Rowachol® w przypadku:

  - nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowachol®,

  -   ciąży,

  -   okresu karmienia piersią ,

  -   ostrych stanów zapalnych dróg żółciowych, uszkodzeń wątroby.

  Zachować szczególną ostrożność stosując Rowachol® jeśli:

  wystąpiły objawy bólowe, kolka żółciowa. W przy­padku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

  Stosowanie leku Rowachol® u dzieci:

  Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

  Stosowanie leku Rowachol® z jedzeniem i piciem:

  Lek należy przyjmować 30 minut przed posiłkiem. Zaleca się ograniczenie spożywania tłuszczów podczas stosowania preparatu. Ciąża:

  Nie stosować w okresie ciąży. Karmienie piersią:

  Nie stosować w okresie karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

  Dotychczas nie wykazano wpływu.

  Stosowanie innych leków:

  Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji z innymi lekami, jednakże na podstawie danych doświadczalnych dla olejków eterycznych można przypuszczać, że przyjęcie leku może mieć wpływ na metabolizm innych leków, objawiający się osła­bieniem ich działania.

  Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

  3. Jak stosować Rowachol®

  Dorośli:

  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami. Dzieci od 6 do 14 lat:

  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 1-2 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami. Sposób użycia: Doustnie.

  Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

  W przypadku wrażenia, że działanie leku Rowa­chol® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

  W przypadku zażycia większej dawki leku Rowachol® niż zalecana:

  Dotychczas nie odnotowano przypadków przedaw­kowania leku Rowachol®.

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Leczenie zatrucia:

  Jeśli lek został przyjęty niedawno, żołądek należy opróżnić stosując płukanie żołądka. Chory powi­nien być pod stałą obserwacją. W razie konieczno­ści należy zastosować leczenie objawowe. Zaleca się monitorowanie czynności serca, wydolności od­dechowej oraz wykonanie badań laboratoryjnych.

  W przypadku pominięcia dawki leku:

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzu­pełnienia pominiętej dawki.

  4. Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, Rowachol® może powodować dzia­łania niepożądane.

  U niewielkiej liczby pacjentów może występować odbijanie i smak miętowy w ustach.

  U niektórych osób w czasie stosowania leku Rowa­chol® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożą­danych nie wymienionych w tej ulotce, należy poin­formować o nich lekarza.

  5. Przechowywanie leku Rowachol®

  Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować leku po upływie terminu ważności za­mieszczonego na opakowaniu.

  6. Inne informacje

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informa­cji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

  ?Vitamed Hurtownia Farmaceutyczna ul. Ostrowskiego 24 97-213 Smardzewice tel. +48 44 734 42 62

  Data opracowania ulotki: Grudzień 2008